Pracownia Geodezyjna
M. Borowik i Spółka s.c.

Wykonujemy usługi geodezyjne i kartograficzne dla firm, instytucji i osób prywatnych.
Do prac wykorzystujemy nowoczesny sprzęt, oprogramowanie oraz wieloletnie doświadczenie w realizacji prac na terenach rolnych i leśnych.

Rodzaje prac :

 • podziały nieruchomości
 • rozgraniczenia
 • wznowienia granic
 • regulacje stanów prawnych nieruchomości
 • gleboznawcza klasyfikacja gruntów
 • mapy do celów projektowych
 • pomiary sytuacyjno-wysokościowe
 • mapy numeryczne
 • inwentaryzacje powykonawcze
 • tyczenia budynków, sieci i przyłączy
 • inne nietypowe pomiary inżynieryjne

Prace geodezyjne wykonujemy na terenach :

 • zurbanizowanych
 • rolnych
 • leśnych
 • zamkniętych
Pracownia Geodezyjna
M. Borowik i Spółka s.c.
REGON
061673378
NIP
9462648266